Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej naszego szpitala rozpoczyna działalność. Od 29.11 przyjmuje pierwszych pacjentów. W uroczystym otwarciu oddziału, które odbyło się 28. listopada wziął udział wicemarszałek Marcin  Krzyżanowski oraz przedstawiciele współpracujących ze szpitalem jednostek służby zdrowia i instytucji.

Zdaniem marszałka Krzyżanowskiego nowy oddział ma bardzo duże znaczenie dla regionu legnickiego i centralnej części województwa, albowiem - jak stwierdził - nie może być zrównoważonego rozwoju całego regionu bez jednakowego dostępu do usług medycznych. Podkreślił również, że szpital jest w trakcie kontynuacji kilku istotnych projektów, które poprawią jakość obsługi pacjentów.

Trwa przebudowa części parterowej szpitala w budynku 1H i 1C. Już w przyszłym roku, w tych zmodernizowanych pomieszczeniach, rozpoczną działalność przychodnie specjalistyczne. Prace te są efektem realizacji projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

Wartość projektu wynosi ok. 9,5 mln zł. W kwocie tej wkład własny szpitala wynosi prawie 3 mln zł, natomiast pozostałą część wynoszącą 6,5 mln zł placówka pozyskała ze środków unijnych – w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Pani Beata Maćkowiak, lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, otrzymała Amicus Librorum - odznaczenie nadawane przez Legnicką Bibliotekę Publiczną zasłużonym i aktywnie działającym na rzecz biblioteki czytelnikom.

Wniosek o jego przyznanie zgłosiła Anna Pulchny, bibliotekarka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Jak napisała w słowie motywacyjnym: pani doktor nie tylko ratuje życie pacjentów, ale również reanimuje księgozbiór szpitalny, przekazując do szpitalnej biblioteki niezwykle cenne nowości wydawnicze.

Trwają ostatnie prace przed otwarciem nowego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. W wyremontowanych pomieszczeniach układane już są nowe materace, kołdry i poduszki dla pacjentów.

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej będzie docelowo dysponował 28 łóżkami. Mogą z niego   korzystać osoby po zawałach serca. Oddział poszerza ofertę usług medycznych naszej placówki w bardzo istotnym zakresie dla pacjentów.

Dwieście pluszaków trafiło do małych pacjentów Oddziału Chirurgii dla Dzieci w naszym szpitalu. To efekt akcji jaka została przeprowadzona wśród uczniów klas I-IV uczęszczających na świetlicę w Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy przy ul. Marynarskiej.

Worki z pluszowymi prezentami reprezentanci szkolnej społeczności przynieśli na Oddział pod opieka pań: Aleksandry Łatanowskiej oraz Justyny Błochni.

- Cieszymy się z tej akcji - mówi Franciszka Czepiel - Kloc, pielęgniarka oddziałowa. - Z jednej strony nasi mali chorzy pacjenci cieszą się z takich prezentów w trudnym dla siebie czasie, z drugiej strony widać ujmującą wrażliwość dzieci zdrowych.