Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy złożył wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o świadczenie nowych, dodatkowych usług w ramach onkologii.

Wniosek ten dotyczy przystąpienia do realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie „Kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi”. W ramach szpitala zostałby wydzielony tzw. Ośrodek Raka Piersi, którego zadaniem byłoby planowanie i koordynowanie procesu leczenia przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w przypadku diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego piersi.

Od września obowiązki zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy po Andrzeju Hapie dyrektor Anna Płotnicka-Mieloch powierzyła Wojciechowi Kowalikowi, lekarzowi kierującemu oddziałem neonatologii.

Wojciech Kowalik to rozpoznawalna postać nie tylko w świecie lekarskim i nie tylko w Legnicy. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie neonatologii, już od ponad 40 kat zajmuje się ratowaniem życia noworodków i wcześniaków. W legnickim szpitalu pracuje od 1981.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłosił konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów stacjonarnych w oddziale kardiologicznym w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 do godz. 7:00 i dni wolne od pracy, soboty, niedziele i święta od godz. 8:00 do godz. 8:00 dnia następnego.

 
Link do konkursu: TUTAJ...
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłosił przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych do neuromonitoringu w chirurgii onkologicznej jelita grubego (sterylne akcesoria jednorazowego użytku do monitorowania układu nerwowego autonomicznego; czujnik ciśnieniowo- elektryczny, dreny podłączeniowe, elektroda odbiorcza rektalna powierzchniowa, sonda symulacyjna bipolarna, długość robocza 40 cm) oraz najem monitora (najem monitora nerwów C2).

Przetarg ten jest konsekwencją pierwszego na Dolnym Śląsku zabiegu przedniej resekcji odbytnicy z jednoczesnym monitoringiem nerwów miednicy małej, który w kwietniu wykonali chirurdzy z oddziału chirurgii onkologicznej naszego szpitala.

Dnia 27 sierpnia Zarząd Województwa Dolnośląskiego powołał Annę Płotnicką - Mieloch na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
Pani dyrektor jest od urodzenia legniczanką. Ma dwoje dorosłych dzieci. Ukończyła administrację publiczną na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie studia podyplomowe z zarządzania służby zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz z zarządzania i audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ze służbą zdrowia związana od 23 lat. Od 13 pracowała w Jaworskim Centrum Medycznym, wcześniej była dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze.