Nasz szpital rozpoczyna szczepienia przeciwko grypie. W ramach samorządowego programu profilaktycznego dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+ są one bezpłatne. Dla pozostałych wraz z konsultacją medyczną kosztują 40 zł.

Szczepienia dla grupy 60+ odbywają się w szpitalu (punkt szczepień z powodu remontu znajduje się przy oddziale chorób wewnętrznych) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00 oraz po południu w poniedziałki i środy w godz. 15-17.00.

Dnia 8.10 zapraszamy na godz. 12.00 do Legnickiego Centrum Kultury gdzie z okazji Dnia Seniora odbędzie się prelekcja Ryszarda Kępy, specjalisty chorób zakaźnych, na temat promocji zdrowia. Po niej odbędą się szczepienia dla grupy 60+.

Ponad milion złotych dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia otrzyma nasz szpital, który ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych będzie uczestniczył w realizacji zadania "Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek". Ma on na celu unowocześnienie zarówno aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia białaczek i chłoniaków u osób dorosłych oraz dostosowanie polskich ośrodków hematoonkologicznych do standardów międzynarodowych European Leukemia Net.

Nasz szpital zaszczepi blisko 800 legnickich emerytów na grypę w ramach samorządowego projektu: Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Legnicy w wieku 60+.
Przypomnijmy - Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej legnickiego ratusza wcześniej wysłał ten program do oceny przez prezesa Instytutu Oceny Technologii Medycznych w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ogłoszono postępowanie na wybór realizatora sczepień.

Podczas białej niedzieli, która towarzyszyła parafialnemu spotkaniu mieszkańców Osiedla Piekary 3 pracownicy naszego szpitala wykonali 27 badań PSA, 73 badań TSH, 262 testów HCV i oznaczenia poziomów glukozy we krwi, a także 80 pomiarów BMI i 90 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.
Jak informuje Dorota Szczepaniak, kierownik działu usług medycznych w WSS w Legnicy, przy pomiarach przekraczających dopuszczalne normy pacjentom udzielono właściwych wskazówek. Natomiast pacjenci, którym pobierano krew do badań otrzymali informację o terminie odbioru wyników w szpitalnym laboratorium.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na Dolnym Śląsku i w Polsce - to temat szkolenia dla personelu medycznego, które odbyło się w naszym szpitalu.
- Spotkanie to dotyczyło m.in. problemów związanych z wysokoopornymi na antybiotyki bakteriami, wywoływanymi przez nie zakażeniami i kolonizacją – wyjaśnia dr n. med. Krzysztof Szufnarowski, specjalista mikrobiologii lekarskiej i zarazem przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.
- Tego typu szkolenia powinny być organizowane bardzo często. W naszym szpitalu staramy się je organizować regularnie. W ich trakcie przypominamy m.in. o zasadach związanych z izolacją pacjentów, higieną rąk, z pobieraniem wymazów, w tym z koniecznością przeprowadzania badań przesiewowych.