We czwartek 18 października w godz. 13.00 i 13.40 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych organizuje kampanię edukacyjno- szkoleniową dla najmłodszych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, hospitalizowanych na oddziale pediatrycznym i chirurgicznym oraz dla ich opiekunów.
Celem akcji jest propagowanie poprawności higienicznego mycia rąk, która skutecznie stosowana przyczynia się do efektywnego ograniczenia występowania zakażeń szpitalnych. Ideą programu jest inspirowanie i zachęcenie dzieci i ich rodziny do poszerzenia wiedzy na temat prawidłowej higieny rąk, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów.

Blisko pół miliona złotych - to wartość umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którą dyrektor szpitala Krystyna Barcik podpisała z wiceministrem zdrowia Zbigniewem Królem. Parafowanie umowy odbyło się podczas uroczystej gali szpitala połączonej z uroczystymi obchodami z okazji jubileuszu 20-lecia oddziału chirurgii dziecięcej.

- Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na zakup sprzętu medycznego dla ratowania zdrowia i życia dzieci. Będą to m.in. nowoczesny ultrasonograf i kardiomonitory, czyli urządzenia do tak zwanej szybkiej ścieżki diagnostycznej – wyjaśnia Krystyna Barcik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się "biała sobota" organizowana przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Już od samego rana przez budynkiem zgromadził się tłum chętnych, którzy chcieli skorzystać z przygotowanej oferty na ten dzień.

Przez trzy godziny wykonano blisko pół tysiąca badań, m.in.: badania PSA (pod kątem raka gruczołu krokowego),  TSH (badania tarczycy),  Ca125 (markery nowotworowe dedykowane dla kobiet) i poziomu cukru. Wiele osób skorzystało z określenia lipidogramu (gospodarka cholesterelowa) i testu na wirusa HCV - typu C.

Trwa realizacja projektu: „Utworzenie koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. Projekt zakłada przebudowę pomieszczeń przychodni specjalistycznych oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt. Znacznej poprawie ulegnie komfort obsługi pacjentów. Wartość projektu wynosi ok. 9,5 mln zł.

Wkład własny szpitala wynosi prawie 3 mln zł, natomiast pozostałą kwotę wynoszącą 6,5 mln zł placówka pozyskała ze środków unijnych – w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Miesięcznie na Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci hospitalizowanych jest ok. 120-140 dzieci, wykonuje się ok. 50 zabiegów planowych. Codziennie pełni on ostry dyżur. Największa liczba przypadków do zabiegów planowych dotyczy  przepukliny pachwinowej, stulejek, przepukliny pępkowej, braku jądra, dużych znamion barwnikowych, żylaków powrózka nasiennego, wodniaków jąder i kamicy pęcherzyka żółciowego – wyjaśnia ordynator dr Rafał Pilch.

- Niewątpliwie najbardziej kłopotliwe są przypadki nagłe – ostre zachorowania. Bardzo często mamy małych pacjentów z nieokreślonymi bólami brzucha, które wymagają dobrej i szybkiej diagnozy oraz właściwego leczenia. Ponadto często przywożone są dzieci z różnymi urazami głowy oraz złamaniami kończyn. Przyjmowani są mali pacjenci od Bogatyni po Środę Śląską i od Głogowa po Jelenią Górę, a więc ze znacznej części Dolnego Śląska. Poradnia chirurgii dziecięcej przy oddziale przyjmuje średnio 350-400 dzieci w miesiącu.