Ponad 415 tysięcy złotych otrzyma nasza placówka na realizację projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. Otrzymaliśmy potwierdzenie z Departamentu Funduszu Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia o pozytywnej ocenie złożonego wniosku i  przyznaniu dofinansowania.

Wniosek przygotowany przez WSS w Legnicy otrzymał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Dwukrotnie spadło zużycie ciepła w ciągu ostatnich ośmiu lat w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Mowa o centralnym ogrzewaniu, ciepłej wodzie i ciepłej wodzie użytkowej.

Dzięki temu o połowę zmalały ponoszone przez placówkę opłaty z tego tytułu. Zużycie ciepła spadło  z ok.  42 do 20 tys. GJ, co równolegle spowodowało zmniejszenie kosztów z 2,3 mln zł w 2010 r. do 1,3 mln zł w 2017 r.

 - To efekt wieloletnich konsekwentnych działań oszczędnościowych i odpowiednich decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez Zarząd szpitala – mówi Krystyna Barcik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. – Pieniądze na te cele pozyskiwaliśmy z różnych źródeł - m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy zaprasza na wykonanie identyfikacji alergenów uczulających. Testy alergiczne pomogą ustalić dokładną diagnozę na co tak naprawdę jesteśmy uczuleni. 

Badanie polega na pobraniu krwi i oznaczeniu swoistych przeciwciał, które powodują reakcje alergiczne. Stanowi ono alternatywę dla testów skórnych.

Pacjent nie jest przy tym narażony na kontakt z potencjalnym alergenem mogącym spowodować wstrząs.

Jak co roku nasz szpital weźmie aktywny udział w Spotkaniu Mieszkańców Osiedla Piekary C w Legnicy, organizowanym przez Parafię Podwyższenia Krzyża. Towarzyszyć mu będzie akcja „Żonkil nadziei”, podczas której na terenie Legnicy będzie prowadzona kwesta. Zebrane środki zostaną przekazane na zakup koncentratorów tlenowych do hospicjum domowego oddziału medycyny paliatywnej.

Festyn przy kościele na legnickich Piekarach odbędzie się w niedzielę 16 września.

- Przygotowaliśmy dla mieszkańców akcję profilaktyczno – edukacyjną, w tym bezpłatne badania i porady – mówi Krystyna Barcik – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. – Zapraszam serdecznie do skorzystania z naszej obecności na festynie.