Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy posiada Certyfikat Akredytacyjny świadczący o spełnieniu standardów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Obecny Certyfikat obejmuje okres 2017-2020 r.

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi.Akredytacja jest postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający szpital na rynku usług medycznych. Podstawową jej ideą akredytacji jest dobrowolne poddanie się placówki zewnętrznej ocenie w oparciu o ustalone i jawne kryteria. Oceny tej dokonuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 25/2017 z dnia 7 lipca 2017 r., w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135),  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otrzymał akredytację Ministra Zdrowia w zakresie działalności szpitalnej. Minister Zdrowia przesłał certyfikat nadany naszej placówce do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala w Legnicy jest ważny do 3.08.2020 r.

 

 Zobacz standardy akredytacyjne...

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym zostanie uruchomiony w październiku. Docelowo na 28 łóżkach będą przechodzić rehabilitację osoby po zawałach serca. 

- Oddział poszerzy ofertę usług medycznych naszej placówki w bardzo istotnym zakresie dla pacjentów – podkreśla Krystyna Barcik, dyrektor szpitala. 

 – Do tej pory pacjenci po zawale serca wypisywani z  Oddziału Kardiologicznego byli odsyłani do odległych placówek niepowiązanych bezpośrednio z Oddziałem Kardiologicznym, w którym rozpoczęto leczenie zawału -  mówi ordynator Krzysztof Szymczak (na zdjęciu obok). 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Poradniach Specjalistycznych Szpitala do roku 1997.

Dokumentacja medyczna przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi: na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym.

Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej z tego okresu będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 7 września 2018 r. w kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5.

Młodzież z Koła Wolontariatu prowadzonego przez Panią Halinę Nowak w Gimnazjum nr 1 w Legnicy odwiedziła małych pacjentów z oddziałów pediatrycznego i chirurgii dla dzieci w naszym szpitalu. Podobnie jak przed rokiem poza podarunkiem w postaci pluszaków dla małych pacjentów gimnazjaliści zaprezentowali dzieciom program artystyczny.

Blisko 250 ciężarnych kobiet korzysta rocznie ze Szkoły Rodzenia przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć obejmujących 8 lub 20 spotkań. Mogą w nich uczestniczyć także osoby towarzyszące. W ramach szpitala szkoła prowadzona jest od 2014 r.  

- Zapisy na bezpłatne zajęcia prowadzone są z kilkutygodniowym wyprzedzeniem - mówi Grażyna Sokołowska ze Szkoły Rodzenia w WSS. - Spotkania odbywają się w formie kursów krótkich i długich w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Mają charakter bezpośredni - wykładów i prezentacji z dyskusją uczestników. Cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Szkoła organizuje kursy krótsze i dłuższe.