Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż ze względów epidemiologicznych od dnia 27 października 2020r. do odwołania wstrzymuje się planowe przyjęcia pacjentek do części ginekologicznej oraz patologii ciąży Oddziału Położniczo- Ginekologicznego. Porody odbywać się będą bez zakłóceń.

grafika covid

Punkt pobrań i rejestracja do niego działa w godzinach od 7:30 do 12:30.
Punkt wykonuje badania wyłącznie dla pacjentów posiadających skierowania wystawione przez lekarzy POZ, osób z wyznaczonym terminem przyjęcia planowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz skierowanych do sanatorium.

Badania przeprowadzane w szpitalnym laboratorium finansowane są ze środków NFZ. Szpital nie wykonuje badań odpłatnych (tzw prywatnych).
W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa epidemicznego pacjenci przyjmowani są wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
Aby uniknąć kolejki mogącej prowadzić do niekorzystnej dla pacjentów kumulacji ludzi, a co za tym idzie naruszenia bardzo ważnych zasad dystansu społecznego, osoby rejestrowane zapraszane są na ustalone godziny.

Dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych zasad oraz instrukcji udzielanych przez personel szpitala.

Rejestracja odbywa się wyłącznie pod numerem telefonu 76 72 11 945

Umową z dnia 16.10.2020 zawartą pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymaliśmy dotację w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji zużytych środków ochrony osobistej wykorzystywanych do walki z epidemia COVID-19. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zużycie środków ochrony osobistej oraz co za tym idzie wytwarzanie odpadów medycznych wzrosło znacząco. W samym 2 półroczu 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu z 2019 roku nastąpił wzrost o 25 ton.

logo ratownictwo medyczneZ okazji Dnia Ratownictwa Medycznego, ratownikom lekarzom i pielęgniarkom Systemu RM składam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy wdzięczności.
Pełnienie służby w ratownictwie medycznym to nie tylko praca ale też misja, która wiąże się z poświęceniem i dbałością o najwyższe standardy.
Służenie zdrowiu to zadanie wymagające ogromnej empatii. Spiesząc w skupieniu na ratunek człowiekowi pokazujecie, że każdy dzień waszej pracy to dar dla innych ludzi.
Za codzienny trud pragnę gorąco podziękować kadrze ratowniczej legnickiego szpitala oraz pogotowia ratunkowego w imieniu wszystkich tych, którzy w Wasze ręce oddają swój los. Życzę również wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym oraz satysfakcji, wynikającej ze świadomości pomagania ludziom w trudnych chwilach zmagania się z chorobą.

Anna Płotnicka-Mieloch
Dyrektor Szpitala

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, że ze względów epidemiologicznych do odwołania wstrzymuje się przyjęcia pacjentów do Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym.