Szpital
Szpital "covidowy"

W imponującym tempie wzniesiono szpital modułowy przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Obiekt budowlany ukończony wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami, a jego otoczenie zagospodarowane. Przygotowano parking i drogi dojazdowe. Trwa wyposażanie wnętrz w niezbędne urządzenia i sprzęty medyczne.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, że zostały wstrzymane zapisy na szczepienia przeciwko SARS-CoV2 (COVID-19) dla osób w wieku 70+. Zostaną one wznowione po pozytywnym sygnale z Narodowego Funduszu Zdrowia.

archiwum

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów (historie choroby). Brakowaniem objęta zostanie dokumentacja medyczna pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych z roku 1998.
Dokumentacja medyczna przewidziana do brakowania może zostać wydana pacjentowi: na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym.

logo szpitalInformacja o organizacji porodów rodzinnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w warunkach pandemii Covid-19 wraz z ankietą do wypełnienia.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, że prowadzi zapisy na szczepienia przeciwko SARS-CoV2 (COVID-19) dla osób w wieku 70+, telefon: 76 72 11 111.