Aktualny Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu), Numer KRS: 0000163872 w rejestrze: Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ.

Aktualny Wypis z Rejestru Podmiotów Leczniczych dostępny na stronie:

https://www.rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Details?id=928

Nr księgi: 0000000019