Z okazji jubileuszu 20-lecia powstania Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci w Legnicy - 21 września (piątek) w Letia Business Center odbędzie się Posiedzenie Naukowe Oddziału Dolnośląsko – Opolskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych.  

Program na to wydarzenie przygotował Oddział Chirurgiczny dla Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy wraz z ordynatorem dr. n. med. Rafałem Pilchem (na zdjęciu z lewej), który jest zarazem przewodniczącym Oddziału Dolnośląsko – Opolskiego PTChD.

Posiedzenie odbędzie się w budynku Letia Business Center, w którym wcześniej mieścił się Szpital Chirurgiczny. - To właśnie w nim w styczniu 1998 r. powstał samodzielny Oddział Chirurgii Dziecięcej – podkreśla dr Rafał Pilch.   

 

Długie kolejki ustawiały się do wszystkich punktów badań prowadzonych przez pracowników naszego szpitala podczas festynu parafialnego na osiedlu Piekary C. Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. 

Podczas akcji profilaktycznej wykonano blisko 300 badań poziomu glukozy, przeprowadzono 380 testów na wirusa HCV - typu C, 200 badań PSA i TSH, a także 100 pomiarów ciśnienia. Pieniądze ze zbiórki prowadzonej przez wolontariuszy w ramach akcji "Żonkil" na potrzeby Oddziału  Medycyny Paliatywnej będą dopiero podliczane. Ponadto podczas akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa zarejestrowano 41 dawców krwi, pobrano ją od 32 osób  dzięki czemu pozyskano 14,5 l krwi - to więcej niż przed rokiem. 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej otrzymał wyróżnienie w związku z uczestnictwem pracowni biochemii w programie StandLab IQs. Świadczy ono  o tym, że nasze szpitalne laboratorium rygorystycznie kontroluje swój system pomiarowy.

System IQs jest pierwszym polskim internetowym systemem kontroli jakości badań laboratoryjnych. Integruje wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjną analizę dokładności i precyzji, w przypadku parametrów biochemicznych na dwóch poziomach kontroli.

Ponad 415 tysięcy złotych otrzyma nasza placówka na realizację projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. Otrzymaliśmy potwierdzenie z Departamentu Funduszu Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia o pozytywnej ocenie złożonego wniosku i  przyznaniu dofinansowania.

Wniosek przygotowany przez WSS w Legnicy otrzymał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Dwukrotnie spadło zużycie ciepła w ciągu ostatnich ośmiu lat w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Mowa o centralnym ogrzewaniu, ciepłej wodzie i ciepłej wodzie użytkowej.

Dzięki temu o połowę zmalały ponoszone przez placówkę opłaty z tego tytułu. Zużycie ciepła spadło  z ok.  42 do 20 tys. GJ, co równolegle spowodowało zmniejszenie kosztów z 2,3 mln zł w 2010 r. do 1,3 mln zł w 2017 r.

 - To efekt wieloletnich konsekwentnych działań oszczędnościowych i odpowiednich decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez Zarząd szpitala – mówi Krystyna Barcik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. – Pieniądze na te cele pozyskiwaliśmy z różnych źródeł - m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.