Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5 w ramach Medycyny Pracy zaprasza na

BEZPŁATNE BADANIA

lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych dla:

  1. kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół
  2. kandydatów do szkół wyższych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  3. słuchaczy szkoły wyższej, kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  4. uczestników studiów doktoranckich

Badania wykonywane są w Poradni Medycyny Pracy – Gab. 134 I piętro codziennie w godz . 9.00 – 14.00

Lekarz – Hieronim Siwczyński

Pielęgniarka – mgr Wanda Hurej

Badania realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez placówkę dydaktyczną mającą siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, świadczenia realizowane są na bieżąco, bez okresu oczekiwania.

Informacji udziela pielęgniarka służby medycyny pracy: mgr Wanda Hurej tel. 076/72-11-706