"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

UDZIELANIE INFORMACJI O POBYCIE W SZPITALU I STANIE ZDROWIA PACJENTA

Zasady udzielania informacji o stanie pacjenta są określone w informacjach o oddziałach.

W zakresie udzielania telefonicznej informacji o pobycie w szpitalu.
1. Personelowi medycznemu wolno udzielać telefonicznej informacji o pobycie pacjenta w szpitalu wyłącznie za jego zgodą.
2. Wyjątkowo w sytuacji nadzwyczajnej gdy pacjent został przyjęty w „ stanie nagłym” dopuszcza się możliwość telegfonicznej informacji o pobycie chorego w szpitalu. Informacja powinna być rzeczowa i krótka, umożliwiająca przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu stawienie się w szpitalu,.
3. Personelowi medycznemu nie wolno udzilać telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Plan sytuacyjny Szpitala

szpital plan 1000

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag