"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Telefony

(76 7211) 580 - dyżurka pielęgniarska
(76 7211) 583 - Lekarz Kierujący Oddziałem
(76 7211) 583 - sekretariat
(76 7211) 583 - pokój lekarzy
(76 7211) 582 - lekarz anestezjolog dyżurny Stanowisko Znieczuleń
(76 7211) 584 - lekarz dyżurny intensywnej terapii
(76 7211) 585 - sala intensywnej terapii nr 1
(76 7211) 586 - pielęgniarka oddziałowa (w dni powszednie do 15:00), drugi anestezjolog dyżurny
(76 7211) 587 - sala intensywnej terapii nr 2
(76 7211) 588 - sala intensywnej terapii nr 3

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii hospitalizowani są pacjenci z potencjalnie odwracalną dysfunkcją lub niewydolnością narządów , niezależnie od przyczyny tego stanu.

W oddziale stosowane są zaawansowane techniki podtrzymywania życia mające na celu czasowe wspomaganie lub zastępowanie podstawowych funkcji życiowych chorego , które zostały istotnie zaburzone w przebiegu potencjalnie odwracalnego procesu chorobowego.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy:

 • pracuje 24 godziny na dobę,7 dni w tygodniu,
 • posiada 10 stanowisk Intensywnej Terapii wyposażonych w specjalistyczne łóżka do intensywnej terapii ,wysokiej jakości sprzęt medyczny do ciągłego monitorowania , diagnozowania i wspomagania funkcji życiowych pacjentów ,
 • zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel medyczny , który wspomagany nowoczesną aparaturą elektromedyczną prowadzi intensywną terapię chorych w stanach zagrożenia życia ,
 • personel oddziału świadczy usługi anestezjologiczne na Bloku Operacyjnym i Porodowym oraz na terenie szpitala w gabinetach wyposażonych w sprzęt anestezjologiczny tj. pracownia tomograficzna , gastrologiczna itp.,
 • ponadto personel medyczny wchodzi w skład specjalistycznego zespołu reanimacyjnego zabezpieczającego wszystkie oddziały szpitalne.

 

Zespół lekarski Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

Beata Maćkowiak Lekarz Kierujący Oddziałem
Artur Fiszer z-ca
Beata Hebdzińska -Sambor Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Jadwiga Smuszko Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ewa Ilnicka -Hopej Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Tomasz Kuczkowski Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Małgorzata Michniacka Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Marzanna Syncerz Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Beata Początek Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Rafał Gałuszka Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Piotr Plata
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Katarzyna Olejnik lekarz
Jarosław Luboński lekarz
Karolina Król lekarz
Judyta Symonowicz
lekarz
Zespół pielęgniarski Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarka Oddziałowa Intensywnej Terapii:
Anna Kłusek -Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Pielęgniarka Koordynująca Stanowisko Znieczuleń:
Teresa Szerszeń - Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego

W oddziale zatrudnionych jest 69 pielęgniarek i 2 pielęgniarzy, w sumie kadra pielęgniarska liczy 71 osoby w tym:
29 pielęgniarek świadczy pracę na Stanowisku Znieczuleń i Sali Budzeń ,
42 osoby kadry pielęgniarskiej świadczy pracę na Oddziale Intensywnej Terapii.

Kwalifikacje personelu pielęgniarskiego:

 • Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki - 13
 • Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywna Opieka - 35
 • mgr pielęgniarstwa - 8
 • licencjat pielęgniarstwa – 39
 • Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego – 2
 • Specjalista Pielęgniarstwa Ratunkowego - 8
 • Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego – 1
 • mgr pedagogiki - 1
 • licencjat pedagogiki - 1
 • mgr inżynier marketing i zarządzanie - 1

Wysokie kwalifikacje zespołu medycznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii , ciągle pogłębiana wiedza merytoryczna zdobywana na kursach i szkoleniach doskonalących oraz innych formach szkoleń podyplomowych zapewniają wysoką jakość świadczonych usług diagnostyczno – terapeutycznych w oddziale.

Lokalizacja: poziom 0
 
Zakres czynności:
 • intensywna terapia chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia po urazach, w okresie okołooperacyjnym
 • prowadzenie znieczuleń ogólnych i regionalnych pacjentów do zabiegów z zastosowaniem najnowszej aparatury, metod i środków znieczulających,
 • nadzór nad terapią przeciwbólową u pacjentów po operacjach i z przewlekłymi lub ostrymi zespołami bólowymi na oddziałach szpitalnych
 • stałe nadzorowanie czynności życiowych pacjenta,
 • możliwość leczenia występującej równocześnie niewydolności kilku podstawowych dla życia narządów
W Oddziale leczeni są chorzy z różnymi jednostkami chorobowymi (dorośli i dzieci) takimi jak:
 • niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji lub innych mechanicznych sposobów wspomagania oddechu,
 • ostra niewydolność układu krążenia,
 • stany po operacjach chirurgicznych, ginekologicznych, urologicznych, neurochirurgicznych i innych, przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
 • zatrucia i urazy przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
 • posocznice i zakażenia immunologiczne przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
 • choroby zapalne układu nerwowego przebiegające z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
 • ostra niewydolność nerek przebiegająca z niewydolnością układu oddechowego i/lub krążenia, utratą przytomności,
 • inne stany kliniczne.
      
      

Plan sytuacyjny Szpitala

szpital plan 1000

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag