"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Chorób Wewnętrznych

ODDZIAŁ  CHORÓB   WEWNĘTRZNYCH  


TELEFONY:

631  -  Lekarz Kierujący Oddziałem
630  -  Dyżurka pielęgniarek   Odcinek  A    
638  -  Dyżurka pielęgniarek   Odcinek  B  
635  -  Pokój lekarski  Odcinek A
637  -  Pokój lekarski  Odcinek B
633  -  Pokój lekarski  Odcinek B
634  -  Lekarz  dyżurny
636  -  Pielęgniarka oddziałowa
632  -  Sekretariat


    Zespół Lekarzy  Oddziału  Chorób  Wewnętrznych

Brunon Bernadowski -  Lekarz Kierujący Oddziałem
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Juliusz Skrzypek   -   Z-ca Lekarza Kierującego  Oddziałem
Specjalista Chorób Wewnętrznych   

Ryszard Kępa   
starszy asystent
Specjalista Chorób Zakaźnych
        Internista

Bożena Klepacka  
starszy asystent   
Specjalista Chorób Wewnętrznych   

Anna Szostak
starszy asystent
Specjalista Chorób Wewnętrznych   
          Kardiolog  

Wojciech Siwicki
starszy asystent
Specjalista Chorób Wewnętrznych   

Piotr Kozierkiewicz
starszy asystent
Specjalista Chorób Wewnętrznych   

Jarosław  Skowroński
starszy asystent
Specjalista Chorób Wewnętrznych   

Anna Pilip-Sierkowska
starszy asystent
Specjalista Chorób Wewnętrznych  

Monika Kuźniar
starszy asystent
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Katarzyna Błażejowska
starszy asystent
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Małgorzata Kurzawa
Lekarz  Rezydent

Łukasz Chichłowski
Lekarz  Rezydent

                           

Oddziałowa
mgr   Elżbieta Piekarz

Liczba łóżek  88    -  podzielone na 2 odcinki  

Odcinek A     42 łózka
                    sale  2-u   i   3-y łóżkowe  
Odcinek B    46 łózek

Oddział pełni ostre dyżury codziennie  - odcinek   A  i  B   naprzemiennie.
Przyjęcia  w Oddziałowej Izbie Przyjęć  od godz. 10:00 do godz. 14:00


Oddział prowadzi hospitalizacje z zakresu interny w szczególności:
1.    choroby wątroby i dróg żółciowych  / w tym autoimmunologiczne /
2.    choroby przewodu pokarmowego
3.    choroby nowotworowe z zakresu interny
4.    diagnostyka na bazie pracowni szpitalnych
5.    diagnostyka rentgenowska z tomografią komputerową
6.    diagnostyka laboratoryjna
7.    diagnostyka bakteriologiczna
8.    diagnostyka endoskopowa

a także przypadki geriatryczne.

Plan sytuacyjny Szpitala

szpital plan 1000

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag