"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

unieważnienie zamówienia nie przekraczającego równowartości 14 tysięcy euro


 

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro

Znak sprawy WSzSL/FKZ-427/13A

Z przyczyn leżących po stronie zamawiającego unieważnia się postępowanie o zamówienie nieprzekraczające równowartości 14 tysięcy euro o numerze sprawy WSzSL/FKZ-427/13A

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag