"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Programy profilaktyczne

Profilaktyka chorób układu krążenia


Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W ramach umowy z NFZ szpital zaprasza do udziału w badaniach Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia osoby w wieku 35-55 lat, u których wcześniej nie rozpoznawano choroby układu krążenia.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego powodu w Polsce należy do najwyższych w regionie europejskim. W 2001r choroby te były przyczyną zgonu ponad 173 tys. osób w naszym kraju. Warto zauważyć, że współczynnik zgonów na 10 tys. mieszkańców był wyższy dla kobiet (45,9) niż dla mężczyzn (44,1).

Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia. Są to: niewłaściwe odżywianie się, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu, stres. Te niewłaściwe zachowania oraz wywołane przez nie zaburzenia biochemiczne określane są jako czynniki ryzyka.

   1. Proponujemy Pani/Panu: przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie Karty Badania Profilaktycznego
   2. wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu,
       HDL -cholesterolu, trójglicerydów i poziomu cukru na czczo.
   3. pomiar ciśnienia tętniczego krwi
   4. badanie EKG
   5. przeprowadzenie badania przedmiotowego przez lekarza i ocena czynników ryzyka
   6. edukacja - rozmowa, przekazanie materiałów zachęcających do zmiany stylu życia na bardziej sprzyjający
      zdrowiu

W przypadku wykrycia choroby układu krążenia zostanie Pan/Pani objęty opieką lekarską, a w zależności od wskazań medycznych otrzyma Pan/Pani zalecenia dotyczące trybu życia lub zostanie skierowany na dalszą diagnostykę i leczenie w Poradni Kardiologicznej.

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag