"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5, tel./fax. 76 72 11 000

Przetargi i konkursy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

L.P KOD PROCEDURA   CENA NETTO  (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT, związane  z  profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu  zdrowia)  
PORADY I POBYTY  
1 89.00.4 PORADA I BADANIE LEKARSKIE [wszyskie specjalności] 70,00 zł
2 89.00.5 PRZYJĘCIE DO SZPITALA - czynności administracyjne 40,00 zł
3 89.04 PORADA PIELĘGNIARSKA - WYKONANIE POMIARU GLIKEMII PRZY UŻYCIU GLUKOMETRU 15,00 zł
4 89.61 PORADA PIELĘGNIARSKA POMIAR PARAMETRÓW : RR,TĘTNA,TEMPERATURY 15,00 zł
5 89.51 BADANIE EKG 30,00 zł
6   POBYT PACJENTA W SOR (OSOBODZIEŃ BEZ MONITOROWANIA) z podstawowymi badaniami (morfologia, mocz - badanie ogólne, cukier,jonogram,mocznik, Ekg) , pozostała diagnostyka i terapia wg cennika. 640,00 zł
7   POBYT PACJENTA W SOR (OSOBODZIEŃ Z MONITOROWANIEM) z podstawowymi badaniami (morfologia, mocz - badanie ogolne, cukier,jonogram,mocznik, Ekg) , pozostała diagnostyka i terapia wg cennika. 750,00 zł
8   OBSERWACJA I OPIEKA LEKARSKA I PIELENIARSKA NAD CHORYM LECZONYM AMBULATORYJNIE POWYŻEJ 1 GODZINY MAX. DO 12 GODZIN (za każda godzinę) 40,00 zł
ZABIEGI RATUNKOWE  
1 31.3 KONIKOTOMIA RATUNKOWA 1 200,00 zł
2 31.1 TRACHEOSTOMIA  CZASOWA 400,00 zł
3 99.63 POSTĘPOWANIE REANIMACYJNE ALS 1 100,00 zł
4 99.62 POSTĘPOWANIE REANIMACYJNE BLS 500,00 zł
5 34.041 DRENAŻ OPŁUCNEJ  KL.PIERSIOWEJ 500,00 zł
6 96.06 TAMPONADA KRWAWIEŃ Z PRZEŁYKU - WPROWADZENIE SONDY SENGSTAKENA 380,00 zł
7 93.94 NEBULIZACJA  / INHALACJA / ( z podaniem leku ) 30,00 zł
ZAOPATRZENIE RAN I OPATRUNKI  
8 86.59.1 SZYCIE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ W ZNIECZULENIEM MIEJSCOWYM - RANA DUŻA  170,00 zł
9 86.59 SZYCIE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ W ZNIECZULENIEM MIEJSCOWYM- RANA MAŁA 90,00 zł
10 86.591 SZYCIE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ -PRZYLEPCE CHIRURGICZNE [STERI-STRIP] 40,00 zł
11 93.57 ZAŁOŻENIE /ZMIANA/OPATRUNKU NA RANĘ MAŁĄ [BEZ SZYCIA]  40,00 zł
12 93.57.1 ZAŁOŻENIE /ZMIANA/OPATRUNKU NA RANĘ DUŻĄ [BEZ SZYCIA]  50,00 zł
13 86.289 OCZYSZCZENIE RANY - ZAKAŻENIA,OPARZENIA  [ZAŁOŻENIE LUB ZMIANA OPATRUNKU] 90,00 zł
14 86.22 OCZYSZCZENIE RANY -WYCIĘCIE MARTWICY Z OPARZENIA [ZAŁOŻENIE LUB ZMIANA OPATRUNKU] 120,00 zł
ZABIEGI  RÓŻNE  
1 81.92 BLOKADA DOSTAWOWA / OKOŁOŻEBROWA Z PODANIEM LEKU 80,00 zł
2 23.01 KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA Z NASTAWIENIEM ZWICHNIĘTEJ ŻUCHWY 180,00 zł
3   SZYCIEM ZĘBODOŁU TAMUJACEGO KRWAWIENIE 80,00 zł
4 89.91 PUNKCJA STAWU ŁOKCIOWEGO/KOLANOWEGO 80,00 zł
5 89.92 PUNKCJA STAWU ŁOKCIOWEGO/KOLANOWEGO Z PODANIEM LEKU DOSTAWOWO 100,00 zł
6 86.23 USUNIĘCIE PAZNOKCIA  60,00 zł
7 98.20 USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO Z ODBYTU 70,00 zł
8 57.11 PRZEZSKÓRNE OPRÓŻNIENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO [przezskórna nadłonowa cystostomia] 250,00 zł
9 57.94 WPROWADZENIE NA STAŁE CEWNIKA DO PĘCHERZA MOCZOWEGO 80,00 zł
10 96.07 WPROWADZENIE SONDY DO ŻOŁĄDKA W CELU ODBARCZENIA 80,00 zł
11 96.06 WPROWADZENIE SONDY SENGSTAKENA 380,00 zł
12 96.33 PŁUKANIE/ODBARCZENIE ŻOŁĄDKA 100,00 zł
13 96.33.1 PŁUKANIE ŻOŁĄDKA Z INTUBACJĄ 180,00 zł
14 96.39 LEWATYWA  50,00 zł
15 96.37 WLEWKA DOODBYTNICZA Z RECTANALU 50,00 zł
INIEKCJE   
1 99.1 PODANIE LEKU -POSKÓRNE   [cena nie zawiera kosztu leku] 15,00 zł
2 99.1.2 PODANIE LEKU  - DOMIĘŚNIOWO [cena nie zawiera  kosztu leku] 15,00 zł
3 99.1.1 PODANIE LEKU - DOŻYLNIE  [cena nei zawiera kosztu leku] 20,00 zł
4 PP 14.7 POBRANIE KRWI DO BADANIA 20,00 zł
5 99.29 TERAPIA PRZECIWBÓLOWA DOMIĘŚNIOWA 25,00 zł
6 99.29 TERAPIA PRZECIWBÓLOWA DOŻYLNA 35,00 zł
7 99.29 TERAPIA PRZECIWBÓLOWA WE WLEWIE KROPLOWYM 45,00 zł
8 99.2.1 WYKONANIE PRÓB UCZULENIOWYCH (PENICYLINA ) Z ODCZYTEM 25,00 zł
9 99.58 PODANIE ANTYTOKSYNY PRZECIW JADOWI ŻMIJI 400,00 zł
10 99.38 PODANIE ANATOKSYNY TĘŻCOWEJ 40,00 zł
11 PP.1 ZAŁOŻENIE KANIULI DOŻYLNEJ-VENFLONU [BEZ WLEWU]  20,00 zł
12 99.1.3 WLEW DOŻYLNY Z VENFLONEM [BEZ LEKU] 30,00 zł
UNIERUCHOIMIENIE GIPSOWE  
1 79.04 NASTAWIENIE ZWICHNIĘCIA [ZŁAMANIA] Z ZAŁOŻENIEM UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO ZE ZNIECZULENIEM [kości palców,ręki,nadgarstka,stawu skokowego] 120,00 zł
2 79.01 NASTAWIENIE ZWICHNIĘCIA [ZŁAMANIA] Z ZAŁOŻENIEM UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO ZE ZNIECZULENIEM [kości ramienia,barku,podudzia] 140,00 zł
3 79.7 NASTAWIENIE ZWICHNIĘCIA BEZ UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO ZE ZNIECZULENIEM 50,00 zł
4 93.52 ZAŁOŻENIE KOŁNIERZA SZYJNEGO [MIĘKKI TYPU SCHANZA] 40,00 zł
5 93.541.1 ZAŁOŻENIE LONGETY GIPSOWEJ [RAMIENNEJ] 70,00 zł
6 93.541 ZAŁOŻENIE LONGETY GIPSOWEJ [RĘKA,PRZEDRAMIE,STOPA] 70,00 zł
7 93.54 ZAŁOŻENIE SZYNY ZIMERA 25,00 zł
8 93.53.1 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO [PRZEDRAMIENNEGO] 60,00 zł
9 93.53.2 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO [RAMIENNEGO] 100,00 zł
10 93.5.3 ZAŁOŻENIE BUTA GIPSOWEGO  90,00 zł
11 93.53.4 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO UDOWEGO 100,00 zł
12 93.53.5 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO DESOULTA 115,00 zł
13 93.53.6 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO - ÓSEMKI 70,00 zł
INNE  
1 86.592 USUNIĘCIE  KLESZCZA 40,00 zł
2 PP.02 ZAŁOŻENIE CZEPCA P/WSZAWICZEGO 55,00 zł
3   KĄPIEL CHOREGO ( TOALETA CIAŁA I INNE ZABIEGI HIGIENICZNE) 180,00 zł
4   BADANIE ZAWARTOŚCI  ETANOLU  W  SUROWICY  KRWI W CELU DIAGNOSTYCZNYM  50,00 zł
5   ODTRUWANIE POALKOHOLOWE DO 12 GODZIN 300,00 zł
6   ODTRUWANIE POALKOHOLOWE POWYŻEJ 12 GODZIN DO 24 GODZIN 400,00 zł
       
  UWAGA : Ceny pakietu unieruchomia gipsowe nie obejmują kosztów diagnostyki obrazowej   

Usługi niemedyczne

NAZWA ODDZIAŁU    CENA  BRUTTO  ( usługi z 23 % VAT, nie związane z  profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu  zdrowia) 
KSEROKOPIA - 1 strony  dokumentacji medycznej - Opłata w wysokości 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego m-ca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym”Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych A3  0,60 zł - 1 strona / brutto 
A4  0,30 zł - 1 strona / brutto 
Sporządzenie duplikatu , wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - opłata w wysokości 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia
następnego m-ca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym”Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 6,40 zł- 1 strona brutto  
Wystawienie zaświadczenia lekarskiego (w przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (tekst jedn. z   2008r. Dz. U. Nr 164, poz 1027 z póżn. zm. )   50 zł / brutto  
Koszty przesłania dokmentacji  medycznej drogą  pocztową ( dla osób / instytucji  uprawnionych ) poprzedzone każdorazowym  ważeniem. Opłata zgodna z taryfikatorem Poczty Polskiej . W przypadku braku możliwości zważenia stosujemy średnią opłatę. Według taryfikatora Poczty Polskiej 
Wysyłanie  faxu   Połączenie  lokalne -  1,50 zł - 1 strona / brutto 
Połączenie międzymiastowe -  2,00 zł - 1 strona / brutto 
Połączenie międzynarodowe -  5,00 zł -1 strona / brutto
Każda kolejna strona  faxu - 1,00 zł -1 strona / brutto 
Wynajęcie Sali Konferencyjnej (audiowizualna)   70,00 zł brutto / godzinę 
Wynajem powierzchni na organizowanie stoisk  kiermaszowych  20 zł brutto / za 1mkw 
Usługi  transportu  sanitarnego zewnętrznego ( przewóz osób , krwi, materiałów do badań)   CENA NETTO                       (usługi ZWOLNIONE z VAT, ZWIĄZANE  z  profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu  zdrowia)  3,00zł /netto- za 1km                                                                                   20,00zł/ NETTO  - za 1rbg pracy zespołu wyjazdowego  (kierowca + sanitriusz)
Usługi transportu na terenie szpitala. 30 zł/ brutto za 1 rbg pracownika
Opłata parkingowa  3zł - brutto / wjazd na  teren parkingu Szpitala 
     
     
Ponadto Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy oferuje :     
1. Wynajem powierzchni użytkowej / pomieszczeń  na działalność medyczną i niemedyczną.    
2. Wynajem gruntów na terenie Szpitala.    
3. Wynajem powierzchni  w celu zamieszczania reklam w budynkach i na gruntach.    

PRACOWNIA BRONCHOSKOPOWO -SPIROMETRYCZNA

PRACOWANIA    BRONCHOSKOPOWO -SPIROMETRYCZNA 
     
     
Kod Nazwa procedury  CENA NETTO                       (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT, związane  z  profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu  zdrowia)  
33.22 Bronchoskopia  fiberoskopowa. 200 zł
33.23 Bronchoskopia z pobraniem materiałów do badań ( popłuczyny,wycinek  Hist-Pat, biopsja szczoteczkowa) - do ceny doliczone zostaną koszty dodatkowych badań pobranego materiału  300 zł

Zakłady diagnostyczno-terapeutyczne znajdujące się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Zakład radioterapii Stacja dializ Centrum
krwiodawstwa
Zakład
endoskopii
Zakład
diagnostyki
obrazowej
Zakład
rehabilitacji
Apteka
ogólnodostępna
Sklep Medyczny
dolnośląskie centrum onkologii

avitum-logo

  radimed logo starmedica  logo reh med logo maxfarm emag