Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Jeden test wiele lat życia!

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy kolejnym punktem na mapie Dolnego Śląska promującym profilaktykę raka jelita grubego.
Bezpłatne testy na krew utajoną są już dostępne dla mieszkańców miasta Legnicy oraz okolic. Można je odebrać w rejestracji do poradni specjalistycznych na poziomie I naszego szpitala.

plakat profilaktyka raka jelita grubego

Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbkę należy zwrócić wraz z wypełnioną ankietą. Próbka następnie trafia do Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii , gdzie zostaje poddana analizie.
Testy na krew utajoną w kale pozwalają szybko i bezboleśnie wykonać badanie, dzięki któremu zyskujemy informację o ewentualnych zmianach w obrębie jelita grubego. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego. Jeśli dadzą wynik pozytywny, trafiamy na kolejne badanie, już bardziej precyzyjne, jakim jest kolonoskopia. Dla wielu pacjentów pozytywny wynik testu jest impulsem i motywacją do wykonania tego badania.
Kto może skorzystać z testu?
  • Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • Osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnie, u którego rozpoznano raka jelita grubego.
  • Osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

plakat profilaktyka raka jelita grubego