Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Telefony do sekretariatów oddziałów

Oddziały:

Anestezjologii i intensywnej terapii

76-72-11-580

Chirurgii urazowo-ortopedycznej

76-72-11-562

Chirurgiczny ogólny

76-72-11-542

Chirurgii onkologicznej

76-72-11-192

Chirurgiczny dla dzieci

76-72-11-939

Chorób Wewnętrznych

76-72-11-632

Chorób wewnętrznych - Odcinek zakaźny

76-72-11-892

Neurologiczny

76-72-11-482

Rehabilitacji neurologicznej

76-72-11-430

Kardiologiczny

76-72-11-442

Rehabilitacji kardiologicznej

76-72-11-390

Położniczo-ginekologiczny

76-72-11-522

Pediatryczny

76-72-11-462

Neonatologiczny

76--72-11-495

Neurochirurgiczny

76-72-11-934

Okulistyczny

76-72-11-947

Urologiczny

76-72-11-602

Hematologiczny

76-72-11-965

Medycyny paliatywnej

76-72-11-610

Psychiatryczny ogólny

76-72-11-422

SOR

76-72-11-801

Onkologii i chemioterapii

76-72-11-355