Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Szpital poszukuje kandydatów na stanowisko księgowej / księgowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

poszukuje kandydatów na stanowisko

księgowej / księgowego

do Sekcji Gospodarki Materiałowej w Dziale Finansowym,

 Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości i rachunkowości lub doświadczenie przy realizacji zadań związanych z zarządzaniem majątkiem
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej
 • zdolności organizacyjne, sumienność, obowiązkowość, dokładność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia
 • dobra znajomość środowiska MS Office.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji majątku oraz gospodarki magazynowej Szpitala
 • nadzór nad składnikami majątku
 • monitoring i obsługa zadań inwestycyjnych
 • czynny udział w okresowych inwentaryzacjach majątku w zakresie środków trwałych oraz niskocennych składników rzeczowych aktywów trwałych
 • przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących majątku dla potrzeb podatkowych, sprawozdawczych oraz zarządzania jednostką
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego wynikających z zakresu działania działu.

CV prosimy kierować na adres e-mail: katarzyna.kalika@szpital.legnica.pl

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.