Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie dyżurów
lekarskich w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym. Umowa na udzielanie w/w świadczeń zostanie zawarta na czas określony od dnia 14 grudnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej  w terminie do dnia 22 listopada 2022 roku do godz. 10:00.