Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Konkurs na świadczenia w Poradni Urologicznej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej.

Umowa na udzielanie w/w świadczeń zostanie zawarta na czas określony od dnia 21 czerwca 2023r. do dnia 31 grudnia 2024r. Wszelkich informacji dodatkowych udziela Dział Organizacyjny, tel. 76 72 11 121. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5 w terminie do dnia 29 maja 2023 roku do godz. 10:00.

Szczegóły:

https://przetargi.szpital.legnica.pl/index.php/konkursy/805-k-nr-15-2023-konkurs-ofert-na-udzielenie-zamowienia-na-wykonywanie-lekarskich-swiadczen-zdrowotnych-w-poradni-urologicznej-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego-w-legnicy?fbclid=IwAR3AHijLs433nKw9pc5kekhBEgmPpOiLoLpQ8zVfFG-EZAfUNMUY3BNrRTo