Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Otwarcie oddziału onkologii klinicznej i ambulatorium chemioterapii

- Otwarcie oddziału onkologicznego z prawdziwego zdarzenia to krok w odpowiednią stronę - mówi Anna Pietrowska, lekarz kierujący oddziałem. - Niestety obserwujemy niepokojący progresywny trend: pacjentów - i to w zaawansowanym stadium choroby - jest z miesiąca na miesiąc coraz więcej - dodaje A. Pietrowska. - Leczymy pacjentów z różnymi rozpoznaniami, czasem trafiają do nas z innych ośrodków, albo nawet sami przyjeżdżają słysząc dobre opinie o naszej pracy. Czego oczekujemy? Abyśmy nie musieli ograniczać się finansowo przy podejmowaniu odpowiedniego leczenia dla naszych chorych.

Przecinanie wstęgi - otwarcie oddziału onkologicznegoOtwarcie nowego oddziału - od lewej Anna Płotnicka - Mieloch, dyrektor szpitala, Anna Pietrowska, lekarz kierujący oddziałem, wicemarszałek Marcin Krzyżanowski i senator Dorota Czudowska (fot. Zbigniew Jakubowski:  e-legnickie.pl)

Pacjenci korzystają już z wyremontowanego oddziału i ambulatorium chemioterapii od 8 maja, ale dopiero teraz nastąpiło jego skromne i symboliczne otwarcie.
 
- W imieniu pacjentów i personelu - na ręce marszałka Marcina Krzyżanowskiego - składam podziękowanie zarządowi i samorządowi naszego województwa za przekazanie blisko ośmiu milionów złotych na budowę oddziału onkologii klinicznej i ambulatorium chemioterapii - podkreśliła Anna Płotnicka-Mieloch, dyrektor szpitala. - Nareszcie możemy zgodnie z odpowiednimi standardami zaopiekować się naszymi pacjentami, którzy do tej pory nie mieli swojego miejsca w placówce. Dziękuję również Janowi Serkiesowi, burmistrzowi Chojnowa i radnym tego miasta za dodatkowe finansowe wsparcie wyposażenia oddziału.
 
- Adres i miejsce zamieszkania nie mogą ograniczać dostępu do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi - mówił podczas otwarcia oddziału wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. - Zarząd Województwa stara się równomiernie rozkładać te akcenty w całym województwie.
 
Obecny podczas otwarcia burmistrz Chojnowa Jan Serkies podkreślił, że w miarę swoich możliwości samorząd stara się współpracować ze szpitalem, z którego korzystają mieszkańcy miasta.
 
Dodajmy, że istnienie oddziału jest komplementarne z działającymi w szpitalu oddziałem chirurgii onkologicznej oraz ośrodkiem leczenia raka piersi. Przy szpitalu działa także Zakładu Radioterapii DCOPiH - jako filia w Legnicy.

 

Pomieszczenia nowego oddziału onkologicznego

Pomieszczenia nowego oddziału onkologicznego
Pomieszczenia nowego oddziału onkologicznego
W dyżurce pielęgniarskiej Roksana Prawicka - Zarzycka.

Pielęgniarka oddziałowa i lekarz kierujący oddziałem

Pielęgniarka oddziałowa Agata Cierzniewska i lekarz kierujący oddziałem: Anna Pietrowska, specjalista chorób wewnętrznych chemioterapii nowotworów i onkologii klinicznej.

Pomieszczenia oddziału

Renata Augustyńska podczas przygotowywania leków dla pacjentów

Dyrektor szpitala z burmistrzem Chojnowa

Dyrektor szpitala z burmistrzem Chojnowa Janem Serkiesem.

wykonawca robót Karol Adamczyk

Karol Adamczyk, szef firmy PRBiUT KARBUD z Kielc - fachowo przebudował stare pomieszczenia na nowoczesny oddział.

Otwarcie odziału - grupa osób

Otwarcie oddziału z przybyłymi gośćmi. Z prawej wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

dyrektor szpitala udziela wywiadu wrocławskiej telewizji

Dyrektor Anna Płotnicka - Mieloch udziela wywiadu wrocławskiej telewizji.

 

tablica informacyjna o projekcie

 

Autor: Krzysztof Maciejak