Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Konkursy na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłosił konkursy na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych dotyczących Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej oraz Oddziału Chirurgicznego.