Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Umowa na udzielanie ww. świadczeń zostanie zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Szpitalny Oddział Ratunkowy - budynek

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5 w terminie do dnia 28 listopada 2023 roku do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2023 roku o godz. 10:30 w gabinecie nr 1D/066 w Dziale Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W dniu 12 grudnia 2023 roku nastąpi rozstrzygnięcie konkursu ofert.

Więcej: szczegóły konkursu...