Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Od 1 lipca SOR w nowej lokalizacji!

Przypominamy, że od 1 lipca Szpitalny Oddział Ratunkowy zostaje przeniesiony do budynku tzw. szpitala modułowego (obiekt pocovidowy) w związku z generalną modernizacją i przebudową dotychczasowych pomieszczeń SOR od strony ul. Iwaszkiewicza. Na zadanie to Szpital pozyskał 15 milionów złotych z Funduszu Medycznego w ramach konkursu na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego.
Bardzo prosimy o udostępnienie i rozpowszechnienie informacji o zmianie siedziby SOR wśród znajomych. O dodatkowych szczegółach - m.in. trasach dojścia i dojazdu będziemy jeszcze Państwa informować.

Mapka przedstawiająca zmianę lokalizacji SOR