Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Szef SOR-u będzie reprezentował Europę w Zarządzie Światowej Federacji Medycyny Ratunkowej (IFEM)

Podczas corocznej światowej konferencji w dziedzinie medycyny ratunkowej (ICEM2024), w tym roku odbywającej się dniach 19-23 czerwca w stolicy Tajwanu, Taipej, Walne Zgromadzenie wszystkich państw członkowskich Światowej Federacji Medycyny Ratunkowej (IFEM) wybrało dr. Grzegorza Waligórę do ścisłego 14-osobowego zarządu IFEM, jako Reprezentanta Europy (https://www.ifem.cc/our_board_of_directors). Jest to niezwykle ważne wyróżnienie dla naszego lekarza oraz naszego Szpitala.

dr Waligóra podczas azjatyckiej konferencji Walne Zgromadzenie Światowej Federacji Medycyny Ratunkowej.

Dr Waligóra reprezentując nasz Szpital podczas Światowej Konferencji Medycyny Ratunkowej w Taipei (ICEM2024) został zaproszony do wygłoszenia dwóch wykładów o tematyce związanej z medycyną ratunkową, funkcjonowaniem systemu ratownictwa medycznego oraz tworzeniem nowoczesnych systemów wspomagających przedszpitalny wielopoziomowy zdalny pre-triaż, ukierunkowany na zmniejszenie obciążenia SOR-ów oraz wzrost bezpieczeństwa pacjentów. Zdaniem dr Waligóry, problemy z jakimi borykamy się w naszym rejonie związane z permanentnym przeciążeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego występują także w innych systemach opieki zdrowotnej i tylko systemowe podejście do rozwiązania tych problemów może przynieść oczekiwane rezultaty i poprawę jakości obsługi pacjentów w SOR.

Dr Waligóra podczas sesji naukowej na temat tworzenia nowoczesnych systemów ratownictwa medycznego Dr Grzegorz Waligóra (drugi z lewej) podczas sesji naukowej na temat tworzenia nowoczesnych systemów ratownictwa medycznego.


ICEM to doroczne międzynarodowe spotkanie specjalistów medycyny ratunkowej z całego świata.

Dodajmy, że dr Grzegorz Waligóra jako założyciel i obecny przewodniczący podkomisji do spraw zaawansowanych technologii w medycynie ratunkowej, po raz kolejny brał udział w organizacji konkursu na najbardziej innowatorską technologię medyczną, możliwą do zastosowania w medycynie ratunkowej (Visionary Industry Technology Award - VITA Award), podkreślając  ogromne znaczenie ciągłej implementacji najnowszych standardów i technologii medycznych celem poprawy funkcjonowania oddziału ratunkowego i systemu ratownictwa medycznego.

Dr Waligóra podczas rozdania prestiżowej nagrody na najlepszą technologię w medycynie ratunkowej (VITA2024).Dr Waligóra podczas rozdania prestiżowej nagrody na najlepszą technologię w medycynie ratunkowej (VITA2024).


Co daje praktycznego naszemu Szpitalowi, a także lekarzowi udział w tego typu konferencji?

- Udział w konferencjach naukowych daje całej kadrze medycznej (tj. lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom) przede wszystkim możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez bezpośredni kontakt ze specjalistami – ekspertami w danej dziedzinie medycyny, w tym przypadku ze światowymi ekspertami w dziedzinie medycyny ratunkowej – mówi dr Waligóra. - Ponadto konferencje medyczne są doskonałą okazją do zdobycia najnowszych informacji na temat postępów w danej dziedzinie medycyny. Lekarze, pielęgniarki a także ratownicy medyczni mogą dowiedzieć się o najnowszych wynikach badań naukowych, technikach i procedurach zabiegowych w medycynie ratunkowej, a także nowych standardach w zakresie zastosowania leków w konkretnych sytuacjach klinicznych. To wszystko może mieć ogromne, pozytywne znaczenie na praktykę kliniczną i to, w jaki sposób świadczenia dla pacjentów w SOR są dostarczane przez cały personel medyczny, podnosząc bezpieczeństwo i jakość opieki medycznej dla naszych pacjentów.

Dr Waligóra podczas spotkania z światowymi liderami medycyny ratunkowej.

Dr Waligóra podczas spotkania z światowymi liderami medycyny ratunkowej (Prezydent - elekt EUSEM dr Robert Leach – drugi z lewej, Prezydent EUSEM dr Jim Connolly – drugi z prawej, Profesor Judith E. Tintinalli – w środku).