Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Konkursy związane z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w SOR

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłosił dwa konkursy związane z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziela Ratunkowym.

1. Konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę posiadającego kompetencje w dziedzinie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy - więcej...
2. Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy - więcej...