Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Rejestracja do poradni post-covidowej

Informujemy, że istnieje już możliwość rejestracji na 2022 r. do poradni post-covidowej, która w naszym szpitalu została uruchomiona w marcu 2021r. W jej ramach prowadzone są badania, diagnostyka oraz rehabilitacja. Do poradni mogą zgłaszać się osoby, które po przebytym Covid-19 zmagają się powikłaniami:

neurologopedycznymi:
• zaburzenia pamięci (krótko i długotrwałej, semantycznej, operacyjnej),
• zaburzenia koncentracji i uwagi (szybka męczliwość, brak podzielności),
• zaburzenia myślenia (analiza i synteza, abstrahowanie, analogia),
• zaburzenia percepcji (spostrzeganie wzrokowo-słuchowe),
• zaburzenia procesów neurodynamicznych (spowolnienie, spadek aktywacji),

psychologicznymi:
• kryzysy emocjonalne,
• problemy adaptacyjne,
• stres pourazowy związany z pandemią,
• zaburzenia lękowe,
• deprywacja snu.

Prowadzone są także zajęcia z instruktorem terapii zajęciowej w zakresie:
• rehabilitacji procesów neuropoznawczych ,
• koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• pamięci wstecznej,
• Libra- komputerowy program wspomagania.

Telefon do rejestracji do poradni: 767211780