Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń lekarskich - Szpitalny Oddział Ratunkowy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.  Umowa na udzielanie ww. świadczeń zostanie zawarta na czas określony od 1.03.2022 r. do 30.06.2024.
Szczegóły:

https://przetargi.szpital.legnica.pl/index.php/konkursy/706-k-nr-1-2022-konkurs-ofert-na-udzielenie-zamowienia-na-wykonywanie-lekarskich-swiadczen-zdrowotnych-w-szpitalnym-oddziale-ratunkowym-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego-w-legnicy