Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń lekarskich - w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie
lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym.  Umowa na udzielanie ww. świadczeń zostanie zawarta na czas określony od dnia 11.02.2022 do 31.12.2024 r.

Szczegóły:

https://przetargi.szpital.legnica.pl/index.php/konkursy/707-k-nr-2-2022-konkurs-ofert-na-udzielenie-zamowienia-na-wykonywanie-lekarskich-swiadczen-zdrowotnych-w-oddziale-neurologicznym-z-pododdzialem-udarowym-wojewodzkiego-szpitala-specjalistycznego-w-legnicy