Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Certyfikat Akredytacyjny dla naszego szpitala

Minister Zdrowia udzielił akredytacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale nr 46/2021 z dnia 19.11.2021, dotyczącej spełnienia standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali. Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia dla naszego szpitala jest ważny do końca 2024 r.certyfikat akredytacyjny

Przeglądu akredytacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy dokonało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

- Uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego jest dla nas zobowiązaniem do dalszego dbania o wysoką jakość świadczonych usług medycznych oraz o poprawę bezpieczeństwa naszych Pacjentów, zwłaszcza w czasie obfitującym w nowe i coraz trudniejsze wyzwania - mówi Anna Płotnicka -Mieloch, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. - Chciałabym przy tej okazji podziękować wszystkim Pracownikom za codzienny  trud włożony w rozwój naszego szpitala, w opiekę nad pacjentami, czego efektem jest uzyskanie tego prestiżowego wyróżnienia.

Warto podkreślić, że akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń. Jest ona postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający dany szpital na rynku usług medycznych. Podstawową ideą akredytacji, jest dobrowolne poddanie się placówki zewnętrznej ocenie w oparciu o ustalone i jawne kryteria.

Rola akredytacji we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi.

Dodajmy, że nasz szpital już po raz trzeci uzyskał certyfikat. Jest on ważny do 9.12.2024 r.