Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Oddziały: Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny i Ogólny

Oddziały: Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny i Psychiatryczny Dzienny Ogólny

Zespół Terapeutyczny Oddziału:

Ewa Kulaszewska - lekarz kierujący oddziałem, specjalista psychiatra
Agnieszka Kołak - pielęgniarka koordynująca
Bartłomiej Walczak - psycholog
Edyta Rymaszewska - instruktor terapii zajęciowej

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny został utworzony w kwietniu 2012 roku.
Czym się zajmujemy?  Diagnozą, leczeniem i rehabilitacją osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi takimi jak:
- zaburzenia nastroju,
- zaburzenia psychiczne.

Stosowane formy leczenia:
- farmakoterapia,
- psychoterapia indywidualna,
- zajęcia terapii grupowej,
- psychoedukacja,
- biblioterapia,
- zajęcia z zakresu edukacji i promocji zdrowia;
- terapia zajęciowa (ludoterapia, arteterapia, nordic walking, zajęcia ruchowe, zajęcia relaksacyjne).

 

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY OGÓLNY

Kontakt: 76 72 11 427

Zespół oddziału:

Marcin Dul - lekarz kierujący oddziałem, specjalista psychiatra
Agnieszka Kołak - pielęgniarka koordynująca
Emilia Szkudlarek - terapeuta
Anna Wilk-Jędrachowicz - psycholog

Czym się zajmujemy? - Diagnozą i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi takimi jak:
- zaburzenia nastroju,
- zaburzenia psychiczne.

Stosowane formy leczenia:
- farmakoterapia,
- psychoterapia indywidualna,
- zajęcia terapii grupowej,
- psychoedukacja,
- biblioterapia,
- zajęcia z zakresu edukacji i promocji zdrowia;
- terapia zajęciowa (ludoterapia, arteterapia, nordic walking, zajęcia ruchowe, zajęcia relaksacyjne).

Informacja dla pacjentów:
w obu oddziałach prowadzona jest kolejka oczekujących na przyjęcie. Pacjent powinien zgłosić się osobiście ze skierowaniem, które ważne jest dwa tygodnie od daty wystawienia.

Po konsultacji lekarskiej pacjent wpisywany jest na listę osób oczekujących na przyjęcie.