Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Telefony:

76 72-11-430 - dyżurka pielęgniarek
76 72-11-436 - oddziałowa
76 72-11-431 - lekarz kierujący oddziałem
76 72-11-482 - sekretariat
76 72-11-651 - kierownik zespołu rehabilitantów
76 72-11-658 - sala gimnastyczna

Lokalizacja: Budynek A. Piętro 4.

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Ryszard Mruszczyk

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agnieszka Kaczan

Kadra oddziału:

lekarz kierujący oddziałem, zespół fizjoterapeutów,  zespół pielęgniarski, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy

Terminy i zasady udzielania informacji: lekarz kierujący oddziałem - codziennie od 12 do 14, w miarę możliwości prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu

Przyjęcia na oddział:
Pacjenci są przyjmowani na rehabilitację w podostrej fazie choroby oraz na rehabilitację przewlekłą zgodnie z warunkami NFZ; pacjenci zgłaszający się do przyjęcia, są wpisywani do kolejki, osobnej dla pacjentów na rehabilitacje neurologiczną wczesną i przewlekłą; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i stan pacjenta; telefon pod którym można zgłaszać pacjentów do oddziału: 76 72-11-436.
Przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych lub przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

Karty informacyjne z leczenia szpitalnego są wydawane pacjentowi w dniu wypisu, po uzupełnieniu przez pacjenta wpisów w historii choroby kończących leczenie.

Zakres udzielanych świadczeń w oddziale:

Kody schorzeń wg ICD-9 z którymi pacjenci mogą być przyjęci na Oddział wg umowy z NFZ

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi RNM
ICD-10

G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
G81.1 Kurczowe porażenie połowicze
G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1 Kurczowe porażenie kończyn dolnych
G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.4 Kurczowe porażenie czterokończynowe
G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.8 Inne określone zespoły porażenne
I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
I69.1 Następstwa krwotoku mózgowego
I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
I69.3 Następstwa zawału mózgu
I69.4 Następstwa udaru nieokreślone czy krwotoczny czy zawałowy
I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi RNR

G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G12.0 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu I [Werdniga-Hoffmana]
G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
G12.2 Stwardnienie boczne zanikowe
G12.8 Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
G12.9 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nieokreślony
G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1 Kurczowe porażenie kończyn dolnych
G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.4 Kurczowe porażenie czterokończynowe
G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.4 Zespół ogona końskiego
G83.8 Inne określone zespoły porażenne
G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony
M96.1 Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe RNO
G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.8 Inne określone zespoły porażenne
M62.3 Zespół unieruchomienia (paraplegiczny)
M62.4 Przykurcz mięśni
M62.5 Ubytek masy mięśniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej
T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnej
T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
T93.1 Następstwa złamania kości udowej
T93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnej
T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej
T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej
T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
T96 Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi
T97 Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych

Rehabilitacja neurologiczna przewlekła ( o ile pacjent był wcześniej leczony szpitalnie z ww powodów)chorzy po przebytej rehabilitacji w grupach: RNM01, RNM02, RNR01, RNR02, RNO01, RNO02, którzy rokują uzyskanie funkcjonalnej korzyści z kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych

Zespół Fizjoterapeutów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Mazepa Maria - Specjalista Fizjoterapii Kierownik Zespołu Rehabilitantów
Magdalena Bagińska- młodszy asystent
Radosław Seredyszyn –młodszy asystent
Gromek Anna – młodszy asystent
Jarosław Szkudlarek - młodszy asystent
Sylwia Kolmer – młodszy asystent
Sylwia Łyszkowska -młodszy asystent
Gabriela Malinowska - młodszy asystent
Ewelina Ostrowska - Młodszy asystent
Katarzyna Sawko – Młodszy asystent
Beata Sowa - Terapeuta zajęciowy
Małgorzata Zachajusz – Młodszy asystent
Magdalena Zakrawacz - Młodszy asystent

Zespół Psychologów:

 

Logopeda: Małgorzata Maćkowiak

Opis Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Personel uczestniczy w licznych kursach, systematycznie podnosząc kwalifikacje zawodowe z zakresu rehabilitacji nowoczesnych metod i technik leczenia schorzeń narządu ruchu i układu nerwowego. Fizjoterapeuci Oddział Rehabilitacji Neurologicznej zajmują się kompleksową rehabilitacją pacjentów szpitalnych z wykorzystaniem wielu technik neurofizjologicznych m in metodą Pnf , Bobath, metodą Mc Kenzie, Terapią Manualną, Kinesiotapingu i innymi .
Zadaniem oddziału jest prowadzenie leczenia usprawniającego pacjentów, którzy wymagają wczesnej rehabilitacji jako integralnej części leczenia szpitalnego, zmniejszenie dysfunkcji spowodowanej deficytem mózgowym jak również przywrócenie najwyższego na danym etapie poziomu sprawności funkcjonalnej.

Bazę zabiegową Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej stanowi:
Pracownia fizykoterapii
Pracownia kinezyterapii
Stanowisko pracy przy łóżkowej w oddziałach szpitalnych.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

Fizykoterapia
• Zabiegi z zakresu światłolecznictwa
- naświetlania lampą Solux
- naświetlania lampą Solaris

Zabiegi z zakresu laseroterapii
Zabiegi z zakresu elektroterapii
- zabiegi prądami diadynamicznymi
- zabiegi prądami interferencyjnymi
- zabiegi prądami stałymi
- galwanizacja
- jonoforeza
- zabiegi Tens
- elektrostymulacja
- tono liza
- zabiegi prądami Kotz
- ultradźwięki
- fonoforeza
- magnetoterapia

Kinezyterapia

Oddział zajmuje się kompleksową rehabilitacją , diagnostyką i leczeniem w zakresie:
• rehabilitacji po udarach
• chorób demielinizacyjnych
• chorób nerwowo-mięśniowych
• leczenie po urazach, złamaniach
• usprawnianie po zabiegach ortopedycznych
• rehabilitacją pooperacyjną
• rehabilitacją w zespołach bólowych kręgosłupa i stawów