Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Zarząd szpitala

 

Anna Płotnicka - Mieloch

Dyrektor

 

Tomasz Uher

Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa

 

Andrzej Urniaż

Zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno - finansowych

 

Beata Łabowicz

Pielęgniarka naczelna