Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Nocna i świąteczna opieka medyczna

TELEFONY:

76 72 11 644 - rejestracja Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Konsultacja w formie teleporady z lekarzem zostanie zrealizowana po telefonicznej rejestracji.

76 72 11 868 (869) - Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Chojnowie, ul. Kazimierza Wielkiego 1

 

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać wtedy, gdy:

- nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
- zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
- mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.

Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje:

- zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
- bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
- nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
- nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
- zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu,
- nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
- zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej.

Zapraszamy do korzystania z Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w naszym Szpitalu. Więcej informacji:

POZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy