Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Wpisy, dokumenty rejestrowe

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

- Aktualny Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Numer KRS: 0000163872 w rejestrze: Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ.

Wpis do rejestru podmiotów leczniczych

- Aktualny Wypis z Rejestru Podmiotów Leczniczych dostępny na stronie:

https://www.rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Details?id=928

 nr księgi: 000000001953

- Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

NIP 691-22-04-853
REGON 390999441
KRS 0000163872

Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o utworzeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Uchwała XLVII/864/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Uchwała XLVIII/900/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany Uchwały XLVII/864/2002 w sprawie  utworzenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy