Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Fundacja Otwarte Serce

Fundację pod nazwą „Otwarte serce” założyli pracownicy naszego szpitala. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i została już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Fundacja ma na celu wspieranie wszelkich działań służących ochronie zdrowia i ratowaniu życia, wspieranie placówek zdrowia w tym naszego szpitala. Jednym z celów jest także wyposażanie w sprzęt medyczny.
Fundacja liczy na przychylność sponsorów i osób prywatnych.

 

Fundacja „Otwarte serce”
ul. Iwaszkiewicza 5, 59 – 220 Legnica
e-mail: fundacja@szpital.legnica.pl
KRS: 0000341502
NIP: 6912450405

numer rachunku bankowego:
48 1090 1232 0000 0001 1304 5552