Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Telefony:

76-72-11-440 - dyżurka pielęgniarek
76-72-11-441 - lekarz dyżurny - Oddział Kardiologiczny
76-72-11-442 - sekretariat
76-72-11-443 - dyżurka lekarska
76-72-11-444 - lekarz dyżurny - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
76-72-11-446 - pielęgniarka oddziałowa
76-72-11-449 - lekarz kierujący oddziałem
76-72-11-164 - poradnia kardiologiczna

 

Zespół lekarski Oddziału Kardiologicznego:

Barbara Engel - lekarz kierujący oddziałem, specjalista kardiologii oraz chorób wewnętrznych
Mirosław Kastelik - zastępca lekarza kierującego oddziałem, specjalista kardiolog oraz chorób wewnętrznych
Sławomir Boboń - specjalista kardiolog oraz chorób wewnętrznych
Paweł Rehan - specjalista kardiolog oraz chorób wewnętrznych
Renata Mroziak - specjalista kardiolog oraz chorób wewnętrznych
dr n. med. Piotr Rola - specjalista kardiolog
Mateusz Barycki - specjalista kardiolog
Michał Korda - rezydent
Anna Kuzemczak - rezydent
Grzegorz Marchewka - rezydent

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Wioletta Szwanke - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego


Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego funkcjonuje na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy od sierpnia 2005r. Oddział kardiologiczny zapewnia kompleksową diagnostykę i terapię oraz profilaktykę schorzeń układu sercowo-naczyniowego z uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu, niewydolności serca, wad serca, kardiomiopatii, nadciśnienia płucnego i nadciśnienia tętniczego. Ośrodek wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny.

Integralną częścią Oddziału jest Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii, Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Echokardiografii i Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej.

Pracownia hemodynamiki świadczy kompleksową diagnostykę i terapię chorób tętnic wieńcowych w ramach całodobowych ostrych dyżurów hemodynamicznych 24/7. Zabiegi koronarografii i angioplastyki wieńcowej przeprowadzane są z użyciem nowoczesnych stentów oraz nowoczesnych technik obrazowania wewnątrznaczyniowego z wykorzystaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) i optycznej tomografii koherentnej (OCT). Pracownia dysponuje urządzeniami do fizjologicznej oceny naczyń wieńcowych (FFR i IMR). Dodatkowo u pacjentów z najbardziej zaawansowaną formą miażdżycy tętnic wieńcowych przeprowadzane są zabiegi otwarcia przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO), zabiegi z wykorzystaniem techniki aterektomii rotacyjnej (rotablacji) i nowoczesnej litotrypsji wewnątrznaczyniowej (SWL, Shock Wave) oraz zabiegi ze wspomaganiem układu krążenia z użyciem balonu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP).

Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii zapewnia inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca. Wykonywane są zabiegi implantacji stymulatorów serca (PM), kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) w ramach prewencji pierwotnej i wtórnej nagłego zgonu sercowego oraz nowoczesnych układów z funkcją resynchronizacji (CRT-D, CRT-P) poprawiających rokowanie pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca.

W ramach Pracowni Echokardiografii i Pracowni Diagnostyki Kardiologicznej przeprowadzane są: badania echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe, echokardiograficzne i elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, badania holter EKG (3 kanałowy i 12 kanałowy) z możliwością rejestracji 48 godzinnych, całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi (ABPM), test pochyleniowy.

Ciągłość procesu diagnostyczno-terapeutycznego pacjentów zapewnia przyszpitalna Poradnia Kariologiczna oraz Poradnia Kontroli Kardiostymulatorów. Od 2018r. pacjenci po ostrym zespole wieńcowym są obejmowani Koordynowaną Opieką Specjalistyczną po zawale serca (KOS-zawał).


Oddział współpracuje z :
• Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu,
• Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
• Oddziałem Kardiologicznym Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie,
• Kliniką Kardiochirurgii i Kardiologi w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.