PLANOWE
Każdy oddział posiada własną izbę przyjęć.
Zasady przyjmowania pacjentów znajdziesz w informacjach o każdym Oddziale.

OSTRODYŻUROWE
Szpitalny Oddział Ratunkowy
ul.Iwaszkiewicza 3
Czynna jest 24 h/dobę
Informacja tel: (76) 72 11 817