• skierowanie od lekarza (przy przyjęciu w trybie planowym),
  • dokument tożsamości z numerem PESEL lub inny dokument potwierdzajacy prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,