Zasady udzielania informacji o stanie pacjenta są określone w informacjach o oddziałach.

W zakresie udzielania telefonicznej informacji o pobycie w szpitalu.
1. Personelowi medycznemu wolno udzielać telefonicznej informacji o pobycie pacjenta w szpitalu wyłącznie za jego zgodą.
2. Wyjątkowo w sytuacji nadzwyczajnej gdy pacjent został przyjęty w „ stanie nagłym” dopuszcza się możliwość telegfonicznej informacji o pobycie chorego w szpitalu. Informacja powinna być rzeczowa i krótka, umożliwiająca przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu stawienie się w szpitalu,.
3. Personelowi medycznemu nie wolno udzilać telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta.