Personel pielęgniarski ma obowiązek informować o procesie pielęgnowania, rehabilitacji sposobie odżywiania  pacjenta. 

Pielęgniarka oddziału przeprowadza edukację rodziny z odpowiedniego zakresu pielęgnacji.

  • 1. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem zwiększa poczucie bezpieczeństwa chorego i ułatwia adaptację w środowisku szpitalnym. Zakres opieki, jaką po uzgodnieniu z personelem oddziału mogą świadczyć rodzina i bliscy pacjenta obejmuje współudział w:
  • podstawowych zabiegach higieniczno – pielęgnacyjnych,
  • zaspokajaniu potrzeb biologicznych, np. pomoc przy karmieniu, podawaniu płynów,
  • podstawowej rehabilitacji pacjenta lub terapii zajęciowej,
  • utrzymaniu porządku na stoliku przyłóżkowym i w szafce z rzeczami osobistymi pacjenta.

Za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem / Pielęgniarki Oddziałowej zakres opieki może być indywidualnie rozszerzony.