Spis treści

Są dwie sytuacje, które zdecydowanie sugerują rozpoczęcie porodu:
• Pojawienie się regularnych, bolesnych skurczów macicy (występujących częściej niż co 10 minut, przybierających na sile, wydłużających się, powodujących znaczną bolesność- te skurcze dają postęp porodu – czyli skracanie i rozwieranie szyjki macicy)
• Odejście wód płodowych (płyn przezroczysty lub o zielonym zabarwieniu)
Decyzję o wyjeździe do szpitala trzeba podjąć , gdy:
• Skurcze mięśnia macicy, odczuwane jako wyraźnie bolesne twardnienie całego brzucha będą występowały regularnie (co 5-7 min). Jeśli w każdej pozycji (siedzącej, stojącej czy leżącej) skurcze te będą miały tendencję do nasilania się – jest to znak, że rozpoczął się poród. Jeśli jest to Twój kolejny poród - jedź do szpitala, gdy skurcze występują co 10 minut;
• Odpływają wody płodowe, nawet jeśli nie ma skurczów, ale masz wątpliwości <
zapamiętaj godzinę odpłynięcia płynu owodniowego i zwróć uwagę na jego kolor>
• Pojawi się krwawienie z dróg rodnych (trzeba je rozróżnić z odejściem czopu śluzowego)
• Zaobserwujesz słabe ruchy dziecka (wyraźnie słabsze niż wcześniej) lub niepokojąco gwałtowne
Wątpliwości
Jeśli nie wiesz czy już jechać do szpitala czy nie – proponuję w domu wziąć ciepłą kąpiel lub prysznic. Jeżeli pod wpływem ciepłej kąpieli skurcze wyciszą się i zanikną, to znaczy, że to jeszcze nie poród.
Jeśli jednak skurcze nasilą się mimo ciepłej kąpieli i będą występować jeszcze częściej (co 5 – 7 min) proponuję wyruszyć do szpitala.
Ten pierwszy raz
Poród u kobiety, która rodzi pierwszy raz jest procesem. Może trwać kilka, a nawet kilkanaście godzin. Drugi i kolejne porody zazwyczaj przebiegają szybciej (choć od tej reguły bywają wyjątki). Najważniejsze to zachować spokój i nie panikować.
Psychologiczne aspekty porodu
Nie wolno nam ignorować znaczenia psychicznej, emocjonalnej czy duchowej strony tego wydarzenia, gdyż każdy z tych czynników może w istotny sposób wpłynąć na jego przebieg – zaburzyć lub wyhamować fizjologiczny proces narodzin dziecka. Muszą być spełnione warunki, by rodząca w trakcie fizjologicznego porodu i silnej czynności skurczowej macicy mogła swobodnie ,,otworzyć się” i urodzić dziecko. Należy przede wszystkim zapewnić: intymność, poczucie bezpieczeństwa, obecność życzliwych osób, wyrozumiałość, łagodzenie bólu porodowego przy zastosowaniu niefarmakologicznych metod.
Ból porodowy

Należy na niego spojrzeć jako na coś pozytywnego, jako na informację mobilizującą rodząca do aktywności- zmiany pozycji, potrzeby masażu czy kąpieli w ciepłej wodzie, wolności poruszania się pozwalającej kobiecie na instynktowne przyjęcie odpowiedniej pozycji, gdzie opór i ucisk są zmniejszone.
Warto sobie uświadomić że: "PORÓD BOLI W POŁOWIE". Załóżmy, że skurcz mięśnia macicy trwa 1 minutę.
Jeżeli skurcze występują co 10 minut: w godzinie zegarowej mamy 6 minut skurczu, pozostałe 54 minuty odpoczynku.
Jeżeli skurcze występują co 5 minut: w godzinie zegarowej mamy 12 minut skurczu, pozostałe 48 minut odpoczynku. Między skurczami są przerwy, czas na odpoczynek i relaks. To właśnie ten moment odpoczynku jest kluczowy w porodzie.