Telefony

767211940  lekarz kierujący oddziałem
767211192  sekretariat
767211193  gabinet lekarski
767211194 pielęgniarka oddziałowa
767211190  dyżurka pielęgniarska

 

Zespół lekarski Oddział Chirurgii Onkologicznej

 

 dr n. med. Tomasz Bojarowski  lekarz kierujący oddziałem
 Andrzej Ziarkiewicz  specjalista  chirurgii onkologicznej
 Ryszard Fenc  specjalista  chirurgii onkologicznej
 dr n. med. Andrzej Hap  specjalista  chirurgii onkologicznej
 Zbigniew Malinowski  specjalista  chirurgii ogólnej
 Grzegorz Bojarowski  specjalista  chirurgii ogólnej
 dr n. med. Radosław Tarkowski  specjalista  chirurgii onkologicznej
 Bartłomiej Pałka  lekarz rezydent

 

Pielęgniarka oddziałowa

Jolanta Kuczyk,  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 

W oddziale  wykonywany jest pełen  zakres   zabiegów  w przebiegu   nowotworów  złośliwych i  łagodnych. Oddział  współpracuje z  Klubem  kobiet po mastektomii "Agata".
Pacjenci przed i po zabiegu otoczeni są  wysokospecjalistyczną opieką  zespołu  terapeutycznego  w skład  którego  wchodzą  chirurdzy, onkolodzy,pielęgniarki, rehabilitanci oraz  wolontariusze z klubu "Agata"
Pozwala  to pacjentom i ich najbliższym  odnaleźć  się  w nowej  sytuacji i przyspiesza powrót  do zdrowia .

Liczba  łóżek 17

Termin i zasady udzielania  informacji
Codziennie w godzinach 13.30.-14.30
Informacji udziela  lekarz   kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący, osobie  upoważnionej przez pacjenta.

Nie udzielamy  informacji telefonicznej.

Czas odwiedzin
w godz 13.00.-18.00

Kolejki OCZEKUJĄCYCH
Kolejka prowadzona dla wszystkich pacjentów, po wcześniejszej  konsultacji w Poradni Chirurgii Onkologicznej i ustaleniu  daty przyjęcia i zabiegu  na oddział.
Nie prowadzimy telefonicznych  zapisów.

Założenie portu naczyniowego

Pacjenci ze skierowaniem na założenie portu naczyniowego są konsultowani w środy w godzinach 13-14 w Konsultacyjnej Poradni Anestezjologicznej (poziom 0 - na wprost Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopdedycznej).

 

Wypisy:
Wypisy wydawane w dniu wyjścia pacjenta  w sekretariacie  oddziału. .
Odbiór osobisty pacjenta lub osoby upoważnionej  w historii choroby .

Ważne Informacje
Wynik badania  histopatologicznego  wydawany w  wyznaczonym terminie w sekretariacie  po wcześniejszym potwierdzeniu  telefonicznym , pacjentowi lub osobie upoważnionej.

 

Poradnia Chirurgi Onkologicznej i Onkologiczna
tel. 767211740
czynne od poniedziałku do piątku  w godz  09.00-13.00

Kadra

dr n. med Tomasz Bojarowski  - specjalista  chirurgii onkologicznej
lek .med Andrzej Ziarkiewicz  - specjalista  chirurgii onkologicznej
lek .med  Ryszard Fenc - specjalista  chirurgii onkologicznej i specjalista chirurgii  ogólnej
dr n. med Andrzej Hap -   specjalista  chirurgii onkologicznej i specjalista chirurgii  ogólnej

Kadra  pielęgniarska
Barbara Golicz  -  specjalistka pielęgniarstwa  chirurgicznego, mgr pielęgniarstwa
Bożena Kosmalska - specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego


Lokalizacja

Budynek 1D pok. 123, 125

Do  Poradni  pacjenci przyjmowani bez  skierowania

telefon Rejestracja
76 72-11-700
w godzinach 07.00 -12.00

 

Kolejki:

Kolejka prowadzona dla wszystkich pacjentów. 
Nie prowadzimy telefonicznych  zapisów.

Wynik badania  histopatologicznego  wydawany  jest przez lekarza , pacjentowi  w czasie wizyty lekarskiej.