TELEFONY:

631  -  Lekarz kierujący oddziałem
630  -  Dyżurka pielęgniarek   Odcinek  A    
638  -  Dyżurka pielęgniarek   Odcinek  B  
635  -  Pokój lekarski  Odcinek A
637  -  Pokój lekarski  Odcinek B
633  -  Pokój lekarski  Odcinek B
634  -  Lekarz  dyżurny
636  -  Pielęgniarka oddziałowa
632  -  Sekretariat


 Zespół lekarski  Oddziału  Chorób  Wewnętrznych i Infekcyjnych

Brunon Bernadowski -  Lekarz kierujący Oddziałem, specjalista chorób wewnętrznych

Juliusz Skrzypek   -   zastępca Lekarza kierującego  Oddziałem, specjalista chorób wewnętrznych   

Ryszard Kępa - starszy asystent specjalista chorób zakaźnych Internista

Bożena Klepacka  - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych   

Anna Szostak - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog  

Wojciech Siwicki - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych   

Piotr Kozierkiewicz - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych   

Jarosław  Skowroński - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych   

Anna Pilip-Sierkowska - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog 

Monika Kuźniar - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Katarzyna Błażejowska - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych

Małgorzata Kurzawa - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych

Łukasz Chichłowski - starszy asystent, specjalista chorób wewnętrznych

                           

Oddziałowa - mgr  Elżbieta Piekarz

Liczba łóżek  85    -  podzielone na 2 odcinki  

Odcinek A  -   42 łózka
                    
Odcinek B  -  43 łózek

Oddział pełni ostre dyżury codziennie  - odcinek   A  i  B   naprzemiennie.

Przyjęcia  w Oddziałowej Izbie Przyjęć  od godz. 10:00 do godz. 14:00


Oddział prowadzi hospitalizacje z zakresu interny w szczególności:
1. diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
2. diagnostyka i leczenie cukrzycy
3. diagnostyka i leczenie chorób wątroby
4. diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego
5. diagnostyka chorób nowotworowych z zakresu interny