Drukuj
Artykuły

 

Szpitalny Oddział Ratunkowy wchodzi w skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, realizującego całodobowo następujące zadania:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach,

- zabezpieczenie medyczne pacjentów i organizowanie transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia wysokospecjalistycznego.

 

LEKARZ KIERUJĄCY SOR - HUBERT COSTA

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA SOR – EDYTA MIKOŁAJEK

 

TELEFONY:

KADRA:

ZAKRES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZY

LOKALIZACJA SOR posiada zadaszone wejście i wjazd dla karetek. Wejście i dojazd do oddziału jest zorganizowany niezależnie od innych wjazdów i wejść do szpitala, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja oddziału zapewnia łatwą komunikację i dostęp bezpośredni do Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i węzła szpitalnej komunikacji pionowej. Posiada wewnętrzne trakty komunikacyjne niezależne od ogólnodostępnych traków szpitalnych.

LICZBA ŁÓŻEK:

INFORMACJI NA TEMAT STANU ZDROWIA PACJENTA UDZIELA LEKARZ PROWADZĄCY SOR

WYPISY WYDAWANE SĄ NA BIEŻĄCO W REJESTRACJI SOR

Objawy, z którymi pacjenci są leczeni w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: