Legnica, 15-04-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-98/10A

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 24.03.2010 r. o zamówieniu związanym z działaniem promocyjnym polegającym na:

 

Zadanie nr 1:
Druk papieru firmowego, kolorowego,formatu A4, w  ilości 1000 szt.

Zadanie nr 2:
Druk naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych o wymiarach: 70mm x 50mm,  w ilości 250 szt.

nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadań, o których mowa powyżej. W związku z tym Zamawiający unieważnia procedurę związaną z wyżej wymienionym zamówieniem.