Drukuj
Odsłony: 2222

 

Legnica, 24-03-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-115/10A

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w ogłoszeniu na kompleksowe rozliczenie projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pod nazwą „Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego” zapis:

Umowa obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia tzn. od 29-03-2010 r. do dnia całkowitego rozliczenia projektu

zostaje zmieniony, a jego treść przyjmuje formę:

Umowa z wykonawcą zawarta będzie niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty i obowiązywać będzie do dnia całkowitego rozliczenia projektu.