Legnica, 30.06.2010 r.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy”.

(Znak sprawy: WszSL/FKZ-250/10A)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w wyznaczonym terminie, tj. 28.06.2010 r., wpłynęła jedna oferta w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.06.2010 r.

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 30-06-2010 r. dokonał unieważnienia w/w postępowania.