Legnica, 23-07-2010 r.

Dotyczy: WSzSL/FKZ-250A/10A


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO
 

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 23-07-2010 r. dokonał rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania  i przy uwzględnieniu przyjętego kryterium oceny ofert tj. Cena  100 % wybrał ofertę

Nr 1  złożoną przez „DPC A. Danylczenko i Spółka” Spółka jawna z siedzibą w Opolu (45-089 Opole), ul. Konsularna 1/21


Streszczenie i porównanie ofert:

Nr oferty

Wykonawca

Punkty za kryterium ceny

Cena ofertowa brutto

1

„DPC A. Danylczenko i Spółka” Spółka jawna, 45-089 Opole, ul. Konsularna 1/21

100 pkt

7 588,40 zł

2

„ABS Judyt Biuro Rachunkowe Szkolenia Elżbieta Giza”, 54-436 Wrocław, ul. Górecka 109

82,93 pkt

9 150,00 zł

3

„Karolina Sokolska” Karolina Sokolska, 85-133 Bydgoszcz, ul. Konopna 34/65

79,74 pkt

9 516,00 zł