Legnica, 07-09-2010 r.

Dotyczy: WSzSL/FKZ-388/10A

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

 

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM
RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, informuje, iż w ogłoszeniu z dnia 06-09-2010 r. zapis w akapicie pierwszym w zdaniu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi opracowania fiszek,

zostaje zmieniony, a jego treść przyjmuje formę:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi opracowania fiszki.

 

Jednocześnie zapis w akapicie czwartym:

Szacowana wartość projektu wynosić będzie ok. 500.000,00 zł przeznaczonych na zakup 19 pozycji sprzętu, z czego 18 pozycji to dokonane już zakupy, które podlegałyby refundacji

przyjmuje nowe brzmienie:

Szacowana wartość projektu wynosić będzie 637 479,98 zł przeznaczonych na refundację zakupu 11 pozycji sprzętu.